Accelerant cap a l’ecoinnovació

Objectiu

Visualitzar un futur model sostenible de mobilitat per a Seat 

L’evolució de la tecnologia, la necessitat d’adaptar-se a reptes com el canvi climàtic, l’escassetat de combustibles o la qualitat de l’aire, també les noves necessitats i expectatives dels consumidors en relació a la mobilitat, posen en dubte el model actual del negoci automobilístic. El futur de la mobilitat passa per entendre-la com un servei instantani, còmode i centrat en les necessitats dels clients. 

Com articular un pla d’acció per introduir l’ecoinnovació en el model de negoci d’una empresa automobilística? 

Resultats
Participants de tota l’organització.
Definició d’una visió de futur comú i un pla estratègic.
Actuacions planificades
 

A partir d’una metodologia cocreativa, l’ecoinnovation journey, ideada per aprofundir en el concepte d’ecoinnovació i les seves oportunitats, s’ha definit un pla estratègic per guiar l’organització de la transició cap a un model de negoci sostenible.

Mitjançant diferents reunions i workshops amb les àrees i els departaments afectats, s’ha confeccionat una llista de possibles actuacions de millora, prioritzades segons els beneficis que podrien aportar, la inversió de temps que caldria realitzar-hi i l’assoliment més òptim d’acord amb la informació generada.