Del producte al servei.

OBJECTIU

Proveir a Axioma de mètriques per a la presa de decisions. 

Axioma és una empresa de serveis auxiliars de rentat i esterilitzat de roba verda per a hospitals que va veure qüestionat el seu model de negoci per canvis en la normativa europea que afavorien l’ús dels teixits quirúrgics de polipropilè no reutilitzables. 

Com convertir aquesta amenaça en una oportunitat i buscar alternatives de negoci que compleixin amb la normativa, siguin rentables en termes econòmics i redueixin l’impacte ambiental? Com pot el criteri ambiental aportar arguments de venda? 

Resultats

>2,2 I 6,5

VEGADES MENOR IMPACTE AMBIENTAL del nou tèxtil respecte dels teixits de polipropilè d’un sol ús.

 

Promoció de l’OCUPACIÓ LOCAL

 

Producte MÉS COMPETITIU EN PREU I QUALITAT , i millor confort per a l’usuari.
 

El teixit barrera reutilitzable de polièster compleix amb escreix la normativa, al mateix temps que ofereix una experiència òptima pel personal hospitalari i els pacients. Aquesta nova cobertura quirúrgica es pot rentar, assecar i esterilitzar fins a 75 vegades sense perdre les propietats; aquesta durabilitat permet establir un model de negoci basat en els serveis, reduint al mateix temps l’impacte ambiental i generant el màxim valor econòmic per a l’empresa.

El nou servei que aplica el teixit barrera reutilitzable de polièster ha sigut implementat en 9 hospitals.