Oferim serveis que alineen els interessos i estratègia de l’empresa amb la sostenibilitat.

A Inèdit combinem eines tècniques i creatives per oferir solucions adaptades a les necessitats i realitat de cada un dels nostres clients. Sostenibilitat i empresa es donen la mà a través de l’ecoinnovació per augmentar l’eficiència i oferir una millor proposta de valor.

ESTRATÈGIA I MODELS DE NEGOCI SOSTENIBLES

Procés d’acompanyament a empreses que consisteix en la identificació de les palanques de canvi que condicionen el futur del negoci, la construcció dels escenaris de lideratge que es desitgen, i la definició dels passos a seguir per aconseguir la proposta de valor més competitiva i sostenible; així com generar nous models de negoci.

ECODISSENY DE PRODUCTES I SERVEIS

Metodologia per idear o redissenyar productes i serveis, basada en l’anàlisi del context i situació inicial, la definició de les necessitats, tendències i requeriments tècnics i ambientals, la conceptualització de les millores alternatives i la definició de les solucions més viables, desitjables i sostenibles.

CADENA DE VALOR SOSTENIBLE

Acompanyament integral per a la gestió responsable de la sostenibilitat de tots els elements que participen en la producció de béns i serveis, des de l’avituallament de matèries primeres fins a la gestió dels residus, amb l’objectiu de captar avantatges competitius, millorar el posicionament de marca i aconseguir rendibilitat a llarg termini.

QUANTIFICACIÓ AMBIENTAL

Avaluació dels consums de recursos i la generació de residus per a, mitjançant l’Anàlisi del Cicle de Vida (ISO 14040), determinar científicament el perfil ambiental de productes, processos i organitzacions; s’aplica per obtenir la Petjada de Carboni de Producte (ISO 14067) i Organització (ISO 14064), la Petjada Hídrica, la Petjada Ambiental o altres certificats ambientals.