Avís legal

Inèdit Innovació, S.L., amb NIF nº: B65095705 i direcció: C/ Diputació, 37-39, Passatge interior, Local 6B, 08015, Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines web de: www.ineditinnova.com

Que Inèdit Innovació, S.L. consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 41248, foli 90, fulla B-378557, inscripció 1.

Amb els límits establerts en la llei, Inèdit Innovació, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Inèdit Innovació, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Inèdit Innovació, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Inèdit Innovació, S.L. no pot controlar. Per tant, Inèdit Innovació, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Inèdit Innovació, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Inèdit Innovació, S.L.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Inèdit Innovació, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Inèdit Innovació, S.L. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@ineditinnova.com o a l’adreça: C/ Diputació, 37-39, Passatge interior, Local 6B, 08015, Barcelona.