INFORME

Circular Pack es presenta a la Fira Alimentaria 2022

Impulsant la circularitat en els envasos alimentaris

La guia Circular Pack presenta una sèrie de punts clau per comprendre la necessitat de realitzar canvis en els envasos alimentaris actuals. L’objectiu és facilitar eines i coneixements que impulsin canvis en tots els graons de la cadena de valor, i així assolir millores transversals. És un document que hem elaborat conjuntament amb el Clúster Foodservice i el Packaging Cluster, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, i que ha comptat amb la col·laboració de més de 30 agents de la cadena de valor.

El decàleg plasma una visió d’economia circular i ecodisseny, pensant a reduir l’impacte ambiental, optimitzar l’ús de recursos i dissenyar envasos que s’ajustin a les infraestructures actuals de selecció i reciclatge, així com impulsar models més innovadors que disminueixin l’ús de recursos a través de la reutilització.

També s’hi inclouen diferents informacions que resulten de gran utilitat a l’hora de prendre decisions estratègiques. Per exemple, un glossari amb definicions i termes específics, l’statu quo del sector del packaging (barreres i oportunitats), una explicació detallada de les noves legislacions (incloent-hi infografies), un decàleg de bones pràctiques i eines clau com la matriu de decisió o taules de classificació i consell d’ecodisseny segons la tipologia d’empreses: fabricants de packaging, envasadors o sector HORECA.

La guia només està disponible en castellà. Consulta-la i descarrega-te-la aquí.

Fira Alimentaria 2022

En el marc d’una nova edició de la Fira Alimentaria, el document es va presentar el 5 d’abril al Circular Food & Pack industrial Forum, unes jornades organitzades pel Packaging Cluster, el Clúster Foodservice i el Clúster Food+I. La finalitat d’aquestes jornades era remarcar el caràcter estratègic del packaging dins d’un sector dinàmic i en constant transformació com és l’alimentari.