NOTÍCIA

Contribuïm que l’espai territorial de l’eix Cerdanyola – Mollet sigui més circular participant en el PECT Circular B30

 

A l’espai territorial de l’eix Cerdanyola – Mollet, al voltant del tram de la carretera B30, s’hi apleguen 23 municipis i una població d’un milió d’habitants, 30.173 empreses i una ocupació de prop de 400 mil persones, i s’hi concentra la principal aglomeració industrial tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. La B30 aspira a ser un territori circular ―és a dir, on es faci un ús més eficient dels recursos que hi entren i en surten, i que els diversos agents del territori estiguin alineats amb aquest fi―, innovador i inclusiu, i és per això que l’any 2021 va posar-se en marxa el PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) Circular B30, una experiència pilot focalitzada en el residu zero que promou la recerca i la transferència de coneixement, impulsa l’emprenedoria en aquest territori i vol posicionar-lo com un referent en l’economia circular. Inèdit va participar en els estadis inicials del projecte, en concret dissenyant, organitzant i dinamitzant tres tallers que van servir per assentar les bases del PECT Circular B30, i definir les accions a executar dins del projecte.

El primer taller va tenir com a objectius fer un mapatge dels actors i dels projectes circulars del territori de la B30 per aconseguir una visió global i aproximada dels agents i les línies de treball clau en matèria de circularitat. Com a resultat d’aquest exercici col·lectiu, es van obtenir vuitanta projectes, la qual cosa deixa clar que l’economia circular forma part del present i del futur d’aquest territori. L’anàlisi de les dades extretes del primer taller mostra que l’administració i l’acadèmia ―universitats i centres tecnològics― són els dos agents que més projectes impulsen, i que, d’aquests, qui més se’n beneficia és la indústria. Quant als vectors predominants, són l’energia, els recursos biològics i els recursos tècnics.

A partir de la pregunta «Com us imagineu el territori de la B30 en matèria de circularitat?», el segon taller participatiu va permetre identificar els grans reptes del territori de la B30 en matèria de circularitat i cocrear una visió circular conjunta.

Finalment, el tercer taller va servir per desgranar els reptes del territori en subreptes ―és a dir, accions de menor escala que ens permetin aconseguir les ambicions que cada repte projecte― i classificar cadascun dels subreptes segons l’horitzó temporal, la viabilitat, la factibilitat i la governança.

El PECT Circular B30 té un pressupost de 3,9 milions d’euros i compta amb els següents socis beneficiaris: l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que lidera el projecte; l’Ajuntament de Mollet del Vallès; la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Fundació Parc de Recerca de la UAB (PRUAB); la Fundació Esade i Eurecat. L’associació Àmbit B30, que agrupa 53 institucions públiques i privades de 23 municipis, n’és sòcia no beneficiària.