NOTÍCIA

Deixar de vendre productes per oferir-los com a servei i allargar, així, la seva vida útil

Les solucions d’acondicionament acústic s’utilitzen per augmentar el confort i benestar dels usuaris en tot tipus d’espais. L’ús d’aquestes solucions fa front a grans reptes tant econòmics com ambientals: en algunes ocasions, només s’utilitzen alguns dies ― la qual cosa representa una despesa molt important i un malbaratament de materials i recursos―; en d’altres, s’opta per solucions poc duradores per reduir despeses. Ara, el projecte Serviacústica, d’Absotec ―empresa que dissenya i fabrica solucions d’acondicionament acústic a Valladolid― i inèdit, vol donar resposta a aquests reptes a partir de generar un nou model de negoci basat en la servitització, una estratègia d’economia circular que consisteix a oferir els productes com a servei, en lloc de vendre’ls, i sota models de lloguer, pagaments per ús o pagaments per resultats en forma de subscripció.

«Les nostres solucions d’absorció acústica no només han de satisfer les demandes de funció, qualitat i estètica, sinó que han de contribuir a millorar la salut i el benestar dels nostres clients amb el major respecte possible pel medi ambient», assenyala David Gay, director d’innovació d’Absotec. Per això, l’empresa, que sempre ha estat compromesa amb la sostenibilitat, es va plantejar com a objectiu donar un pas més i augmentar la vida útil de les seves solucions a través de noves estratègies circulars com la servitització. «Actualment, la innovació circular se centra en els materials amb què es fabriquen els productes, però incidir en el model de negoci pot tenir més impacte», afirma Sofia Garín, responsable del projecte per part d’inèdit. D’aquesta manera, assenyala Garín, en el projecte Serviacústica «volem innovar des d’un punt de vista més estratègic, que és en la forma com es ofereixen les prestacions que necessita el client».

En aquest procés, inèdit guia i  acompanya l’equip d’Absotec a l’hora de concebre, definir i validar la posada en marxa d’una nova línia de negoci basada en la servitització, tant des de la perspectiva tècnica, com l’econòmica i ambiental. Per fer-ho, dins del projecte s’han estudiat la tipologia de productes i de clients més adients per a aquest nou model de negoci, així com les necessitats d’aquests darrers. Per una altra banda, s’avaluarà l’impacte ambiental dels productes seleccionats per identificar-hi oportunitats de millora en el disseny. Fet això, es dissenyarà el nou model de negoci i l’experiència d’usuari i es redissenyaran els productes amb els objectius de reduir-ne l’impacte ambiental i d’ajustar-los a les necessitats del nou servei.

El projecte s’emmarca dins del projecte RE-CENTRE, que està cofinançat per la Unió Europea, (Ref. 101074542 – RE-CENTRE – SMP-COSME-2021-CLUSTER) i està integrat per quatre clústers europeus: CSM – dID, AMBIT – Living Spaces Cluster, CLUJ IT Cluster y Green Synergy Cluster.