INFORME

Descobreix més de 100 casos d’èxit sostenibles que es dissenyen i produeixen a Catalunya

Els anys 2016 i 2018, juntament amb la Generalitat de Catalunya vam elaborar uns catàlegs en català, castellà i anglès que recullen uns 70 casos d’èxit de productes i serveis sostenibles que es dissenyen, produeixen i/o ofereixen a Catalunya. Aquests exemples mostren la voluntat d’innovació del teixit empresarial català vers l’economia circular.

L’objectiu dels Catàlegs és donar a conèixer iniciatives que duen a terme empreses i professionals per oferir millors productes i serveis, incorporant la sostenibilitat en la seva visió com un element diferenciador i de competitivitat. Aquestes empreses apliquen diferents eines per a la millora dels seus productes o serveis, com són els sistemes de gestió ambiental i/o les etiquetes ecològiques; eines d’avaluació ambiental com l’anàlisi del cicle de vida o altres metodologies d’avaluació qualitatives; i eines per a la innovació ambiental com l’ecodisseny, el disseny per al reciclatge o l’enginyeria sostenible.

Catàleg 2016 – CAT | ES | EN

Catàleg 2018 – CAT | ES | EN