NOTÍCIA

La nova Directiva CSRD i l’obligació de comunicar sobre l’ús dels recursos i la circularitat per part de les empreses