NOTÍCIA

La nova Directiva CSRD i l’obligació de comunicar sobre l’ús dels recursos i la circularitat per part de les empreses

 

En línia amb el Pacte Verd Europeu, la Comissió Europea va aprovar a finals del 2022 la Directiva relativa a la presentació d’informació sobre sostenibilitat per part de les empreses (en anglès, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)), que hauran de proporcionar informació qualitativa i quantitativa sobre el seu acompliment ambiental. La Directiva, que es preveu que afectarà unes 50.000 companyies, és un pas més cap a la transparència de la informació en clau de sostenibilitat, i una estratègia per estandarditzar i alinear els esforços i els objectius de les empreses europees. Entre d’altres novetats, introdueix un nou concepte, el de la doble materialitat, que és la necessitat d’informar tant dels impactes de l’empresa en el seu entorn, sobretot en el medi i la societat, com de les qüestions ambientals que poden afectar el desenvolupament i valor de l’empresa.

 

El format i el tipus d’informació que caldrà incloure als informes anuals els establiran els Estàndards Europeus d’Informació sobre Sostenibilitat (en anglès, European Sustainability Reporting Standards (ESRS)). L’estàndard sobre economia circular és l’E5, i inclou nous aspectes clau que serà requisit comunicar, com són els recursos d’entrada i de sortida, els residus, l’optimització dels recursos, els indicadors escollits per avaluar la circularitat, o els plans d’acció de l’empresa per assolir els seus objectius, entre d’altres.

Algunes de les empreses afectades per la nova Directiva hauran d’emetre informes sobre la seva circularitat ja des de l’any 2024, la qual cosa implica que el 2023 han de començar a identificar els riscos i les oportunitats vinculats a l’economia circular, desenvolupar estratègies i començar a recollir dades per fer seguiment de l’acompliment ambiental. La UE recomana que aquelles empreses que quedin fora de l’abast de la nova Directiva també ho facin per voluntat pròpia ja que s’espera que tard o d’hora aquests criteris s’apliquin de forma universal.

Si teniu dubtes o cap consulta al voltant dels requisits que fixa la Directiva CSRD, no dubteu a contactar amb nosaltres a info@ineditinnova.com.