NOTÍCIA

La caixa de cartró reciclat i reciclable que afavoreix el transport de productes a -21ºC

Saica Pack Amposta, companyia referent en la fabricació de cartró ondulat reciclat, ha desenvolupat una solució sostenible per a Balfegó Grup, empresa líder en pesca i comercialització de la tonyina vermella del Mediterrani, amb l’assessorament creatiu i la gestió sostenible del nostre equip d’ecodisseny i mètriques circulars i la coordinació del projecte per part del Packaging Cluster.

El projecte neix de la detecció de la necessitat per part de Balfegó Grup de desenvolupar un innovador ecodisseny de caixa a base de cartró reciclat i reciclable a la planta operativa de Saica Pack d’Amposta (Tarragona) que sigui apta per a peixos congelats d’alta gamma i que pugui substituir les caixes actuals de plàstic de poliestirè expandit (EPS).

Aquesta nova caixa eco-dissenyada havia de tenir grans prestacions per poder respondre als requeriments estrictes de la logística del peix d’alta gamma, com per exemple, mantenir temperatures per sota dels -21ºC durant tota la fase de transport i logística dels productes congelats.

Ecothermbox pretén substituir materials d’origen fòssil per materials d’origen renovable i reciclat i optimitzar el sistema de transport a través del seu disseny plegable. Els beneficis ambientals de cadascuna de les fases del cicle de vida s’han validat pel nostre equip de mètriques circulars mitjançant una eina de quantificació de CO₂ desenvolupada durant el projecte.

En total, es van crear 5 prototips inicials els quals van ser testejats en diverses proves pilot. L’objectiu era validar l’experiència d’usuari, la logística i l’impacte ambiental. Finalment es va aconseguir un nou ecodisseny de caixa 100% reciclable que disminueix un 23% la petjada de carboni i que respon a una necessitat de mercat on els proveïdors d’alimentació, sector químic i altres sectors demanen solucions sostenibles viables d’empaquetatge dels seus productes.

Ecothermbox és un projecte d’implementació al mercat de nous productes o serveis finançat per l’Agència de Residus de Catalunya a la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=PWvF_YeE56g