NOTÍCIA

El Govern d’Aragó i les entitats locals avancen en matèria de residus domèstics i economia circular

El centre Joaquín Roncal de Saragossa ha acollit el Fòrum Obert de Transparència i Escolta Activa. L’objectiu és avançar de manera col·lectiva en la cerca de solucions i alternatives comunes als reptes de la prevenció i gestió de residus. La Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental i més de 30 entitats locals han analitzat els compromisos, interessos i necessitats d’inversió en l’àmbit local per a potenciar l’economia circular.

TREBALLANT I INTERCANVIANT APRENENTATGES CONJUNTAMENT

La jornada ha comptat amb una sèrie de dinàmiques realitzades per les nostres companyes Adriana Sanz Mirabal i Sofía Garín Martínez. Amb la nostra experiència en la matèria, la capacitat de facilitar l’intercanvi d’experiències i connectar agents, hem dinamitzat un taller amb la finalitat de crear un fil de comunicació entre els ens locals i el Govern d’Aragó.

A través de diferents exercicis grupals s’han identificat les principals barreres i oportunitats dels ens locals en la gestió actual dels residus domèstics. Amb l’objectiu de passar a l’acció, s’han proposat, també, línies d’acció concretes que mitiguin les barreres identificades i permetin avançar cap als objectius de recollida, gestió i valorització que proposa la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Som facilitadores, connectores i expertes en economia circular

Facilita converses i aprenentatge en matèria de sostenibilitat dins de la teva organització

ALGUNES CONCLUSIONS DEL TALLER