NOTÍCIA

El projecte MeætPack pretén elaborar un estudi de ‘packaging’ sostenible del sector carni i de la proteïna alternativa

El projecte MeætPack és una aposta col·laborativa entre el Clúster INNOVACC i el Packaging Cluster per elaborar un estudi sectorial dels envasos carnis i de la proteïna alternativa en el context de l’economia circular i l’ecodisseny, amb el suport d’inèdit per desenvolupar la investigació i el contingut del resultat del projecte: una guia sectorial en forma de decàleg.

A l’estudi s’avaluaran i analitzaran exhaustivament les diferents solucions de packaging per a productes carnis i de proteïna alternativa presents al mercat des del punt de vista de la sostenibilitat, considerant tant l’impacte ambiental dels envasos en si com la reducció del malbaratament alimentari. També s’estudiaran les tendències del mercat, les barreres i les oportunitats que ofereix, i casos pràctics.

El públic objectiu de la guia que en resultarà són les empreses que formen part de la cadena de valor d’aquests productes, incloent-hi fabricants d’envasos i dels components necessaris per a aquesta fabricació (matèries primeres, tintes, adhesius, revestiments…), envasadors, distribuïdors, empreses elaboradores de productes carnis i de proteïna alternativa, i també recicladors.

D’aquesta manera, amb el projecte MeætPack es vol donar suport al sector per adequar els envasos a les noves legislacions, com ara la Directiva europea 2019/904 referent als plàstics d’un sol ús, la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, el Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos, així com la futura llei de residus a Catalunya.

El projecte, a més de generar una guia, inlcourà sessions multiagent i multiempresa que permetran la comunicació entre elles per poder generar oportunitats de negoci, sinergies i economia col·laborativa amb l’objectiu d’implementar l’ecodisseny i l’economia circular en els envasos. Així, es contribuirà a minimitzar l’ús de recursos i es fomentarà la reutilització i la reciclabilitat per tal de reduir-ne els residus.

El decàleg MeætPack també tindrà en compte els principis de la jerarquia marcada per la Llei de Residus i sòls contaminats, que ordena de més a menys prioritaris la prevenció, la reutilització, la reciclabilitat, la valorització del material i, finalment, la valorització energètica.

MeætPack és un projecte d’implementació en el mercat de nous productes o serveis finançat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular 2022.