NOTÍCIA

Una guia de referència per al sector agroalimentari en matèria d’economia circular i descarbonització

El 10 de novembre es va celebrar a La Rioja la jornada Transfoodmation ’23, organitzada pel clúster Food+i, en què Sofia Garín, responsable de projectes d’Ecodisseny i Empresa Circular d’inèdit, va presentar la Guia de Sostenibilitat del Sector Agroalimentari de la Vall de l’Ebre, impulsada pel Clúster i elaborada per inèdit, i que ja està disponible en línia. La Guia radiografia la situació actual del sector agroalimentari en matèria d’economia circular i descarbonització, identifica les palanques de canvi clau i que traccionen les empreses, recull les estratègies fonamentals i les il·lustra amb casos d’èxit. A més, recopila eines i recomanacions per motivar les empreses a definir i dur a terme accions concretes al llarg de tota la cadena de valor. Es tracta, segons el Clúster, d’«una eina clau per a empreses compromeses amb un futur sostenible».

El contingut de la guia es divideix en diversos apartats:

El sector agroalimentari, amb un gran potencial per a la circularitat

El sector agroalimentari és responsable del 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; la producció d’aliments contribueix, a més, en un 32% de l’acidificació del sòl i és responsable del 78% de l’eutrofització de les aigües, principalment a causa de l’ús excessiu de fertilitzants nitrogenats. Però no només la producció, sinó també la distribució, l’envasament i el consum final tenen un impacte significatiu en la sostenibilitat de la cadena alimentària. És per això que es requereixen mesures per transformar el sistema en cada etapa del cicle.

Segons Garín, «el sector té un alt potencial per a una transició cap a l’economia circular, i en aquesta transició serà necessari que els diferents agents de la cadena de valor col·laborin per proposar solucions responsables amb el medi ambient». En termes generals, tal com es plasma a la Guia, el sector agroalimentari mostra una actitud favorable cap a l’adopció d’una visió sostenible i circular, impulsada per forces de canvi com la incorporació de mètriques circulars, l’augment de la digitalització i la interconnexió entre clients i empreses, les noves exigències per part del consumidor o la normativa i la legislació, entre d’altres.