ARTICLE

Els principals projectes de compensació d’emissions són «porqueria», segons un estudi internacional