NOTÍCIA

Ens associem al Clúster Alimentario de Galicia

inèdit s’ha incorporat com a soci al Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), una associació de caràcter sectorial que té els objectius d’enfortir, potenciar fer créixer de forma sostenible i millorar la competitivitat i la internacionalització del sector alimentari de Galícia.

Com a serveis que ofereix el Clúster, hi ha els d’observar el panorama general del sector, analitzar els mercats, anticipar les tendències i establir prioritats i estratègies de posicionament al mercat.