NOTÍCIA

Ens incorporem com a socis tècnics a Nactiva, la primera plataforma col·lectiva d’Europa per promoure el ‘capital natural’

 

 

El març del 2023 naixia Nactiva, una plataforma col·lectiva que integra actors privats, tècnics, acadèmics i institucionals i que vol dissenyar, accelerar i aconseguir finançament per implementar iniciatives i projectes que catalitzin el desenvolupament al Mediterrani del capital natural ―entès com els recursos naturals que proporcionen bens i serveis fonamentals per a la nostra existència, com la biodiversitat, els pol·linitzadors, o l’absorció de carboni, i que ens aporten beneficis com els aliments, energia o benestar físic i mental. La plataforma ha estat impulsada per Palladium Group i roman reputation matters, i compta amb inèdit entre els seus socis tècnics. «Ens sumem a Nactiva per aportar-hi la nostra experiència i per impulsar-hi projectes de bioeconomia circular», afirma Jordi Oliver, cofundador i director executiu d’inèdit.

La missió amb què s’ha creat Nactiva és triple: crear empreses i projectes transformadors, replicables i d’escala; contribuir a la creació d’instruments clau ―mercat de capitals i inversió, noves regulacions, projectes corporatius de sostenibilitat, etc.― perquè aquestes empreses i projectes progressin i situar el capital natural a l’agenda pública.