NOTÍCIA

Nous enfocaments i tecnologies per abordar l’impacte ambiental global i local de la producció porcina

A Espanya, la producció de carn de porc és una de les principals indústries. El sector productiu espanyol produeix gairebé 5 milions de tones de porc a l’any, exporta més del 40% de tota la producció i té una balança comercial positiva d’uns 4.500 milions d’euros.

La grandària d’aquest sector productiu i la concentració geogràfica de les explotacions suposa diferents reptes ambientals que el sector porcí haurà d’atendre per a poder alinear-se amb l’estratègia “de la granja a la taula” del Pacte Verd Europeu, amb l’objectiu que els sistemes alimentaris siguin justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient.

El projecte d’R+D+I que estem desenvolupant amb el Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona busca conèixer potencials estratègies per a reduir l’impacte mediambiental de les empreses porcines, preservant la seva competitivitat econòmica. El focus de l’estudi és alinear la futura competitivitat de la indústria porcina amb el desenvolupament de les zones rurals i la necessitat emergent d’atendre la sostenibilitat mediambiental de la producció ramadera.

Entre els objectius del projecte s’inclou proporcionar indicadors mediambientals utilitzant la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) que s’utilitzaran en la fase de decisió per a comprendre la gestió integral del sector porcí i la seva cadena de valor.

La generació d’indicadors ambientals mitjançant l’aplicació de ACVs amb dades nacionals sobre les emissions de granja segons diferents estats sanitaris, així com diferents tecnologies de tractament serà una de les principals aportacions de l’equip de mètriques d’inèdit al projecte.


«La publicación es parte del proyecto REDUCE_π, financiado por MCIN/AEI 10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR»