INFORME

Impuls del turisme circular a Espanya amb la publicació de dos manuals per a destinacions i PIMES del sector

Espanya està entre els cinc països del món més visitats per turistes. El 2019, va rebre prop de 84 milions de visitants i el turisme va generar una aportació del 12,4% al PIB nacional i del 12,9% a l’ocupació. En el context d’un desenvolupament econòmic de caràcter lineal, el model turístic genera un conjunt d’externalitats negatives que contribueixen al deteriorament del medi ambient ―emissió de gasos d’efecte hivernacle, generació de residus, consum d’aigua i degradació del capital natural i social. En aquest sentit, el turisme juga un paper clau com a sector productiu, i pot ser un agent tractor de la transició circular que contagiï altres sectors i contribueixi, d’aquesta manera, a transformar el territori.

Per impulsar aquesta transició circular en el sector turístic, la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) acaba de publicar el Manual para la transición de un destino turístico hacia una economía circular i el Manual para la transición de una PYME turística hacia una economía circular, dels quals inèdit ha estat redactor juntament amb HIDRIA. Els manuals aspiren a ser una eina perquè o bé les destinacions i empreses turístiques desenvolupin un pla detallat que compleixi els seus propis instruments de planificació turística sostenible o bé perquè defineixin els primers passos a fer en aquest procés de transició.

Els manuals són el resultat d’una anàlisi minuciosa de fonts secundàries, d’una desena d’entrevistes a experts del sector turístic i la sostenibilitat, i de l’aplicació de la metodologia que proposen aquests manuals en quatre destinacions turístiques pertanyents a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents ―Gijón, Màlaga, Mallorca i Ribera de Navarra―, la qual cosa ha permès avaluar barreres i oportunitats clau de les destinacions i el seu teixit empresarial per impulsar el turisme circular.

Les dues primeres parts dels manuals inclouen una introducció al concepte d’economia circular i la seva vinculació amb l’activitat turística global i a Espanya. La tercera part aprofundeix en l’elaboració d’un pla detallat cap a la circularitat, i ho fa a partir de quatre preguntes clau: on estem ara en matèria de turisme circular?, on volem arribar?, com arribar-hi? I, un cop definit el pla d’acció, quin és el nostre rendiment?

Per a cadascuna d’aquestes preguntes, els manuals no només aporten una metodologia a seguir sinó que, a més, incorporen exemples pràctics, plantilles de treball i llistats orientatius de potencials accions a dur a terme.