INFORME

La guia Fanta de bones pràctiques sostenibles en el cultiu de cítrics

Espanya és un dels països més secs d’Europa i la zona de València, Tarragona i Múrcia una de les regions amb més estrès hídric El cultiu de cítrics és un important consumidor d’aigua i també un actor clau per a l’economia local. El projecte Citrus farmers water-savers, dins del programa Replenish de la Fundació Coca-Cola, va implicar i va treballar entre 2017 i 2019 amb els agricultors de cítrics de la zona per a garantir la sostenibilitat a llarg termini dels recursos hídrics i, alhora, mantenir el rendiment dels cultius.

Des d’inèdit, juntament amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Govern de Catalunya i la Universitat Jaume I, vam ser socis de la iniciativa. Actualment, validem, durant 5 anys després d’haver acabat el projecte, que els productors de cítrics que van participar en el projecte es continuen beneficiant del mateix gràcies a les pràctiques sostenibles de reg i fertilització implementades per a reduir el consum i l’impacte ambiental associat a la seva producció.

En aquesta mateixa línia, l’any 2014, publiquem la “Guia Fanta de bones pràctiques sostenibles en el cultiu de cítrics”, patrocinada per Coca-Cola, amb la participació de IRTA, FRUSA i IberianPartners, i coordinada pel nostre equip.


Segons la Guia Fanta, una fertilització eficient permet estalviar un 23% d’emissions de CO₂, mentre que disminuir el consum d’aigua baixa 8,8 € els costos de producció per tona de cítrics.


Aquesta guia és un manual que es basa en els aspectes sostenibles i de sistemes de gestió dels principis fonamentals de l’agricultura sostenible. Així, a través de dotze punts bàsics, es resumeixen les principals actuacions que han de dur a terme els agricultors per a millorar la productivitat dels seus cultius i aconseguir l’eficiència i sostenibilitat de les seves finques.

Descarrega’t la guia i descobreix més detalls aquí (contingut disponible només en castellà)