NOTÍCIA

La petjada de carboni en la producció audiovisual

La indústria audiovisual es caracteritza per dur a terme projectes concentrats en curts períodes de temps i amb alta heterogeneïtat entre ells, a més de multitud d’agents implicats. És una indústria amb un alt consum de recursos i la seva petjada de carboni és causada entre altres aspectes pel transport, l’allotjament, l’alimentació, l’energia i les matèries primeres consumides. Així i tot, el total d’aquests impactes i la seva distribució en les diferents etapes de cada projecte varia molt entre produccions. Per tot això, analitzar el cicle de vida d’una producció comporta una certa complexitat.

De fet, el càlcul de la petjada de carboni en aquest sector encara és incipient i innovador, però existeixen iniciatives que estan estudiant el seu impacte i com millorar-lo.

Inèdit treballa amb el sector audiovisual?

Així és, el 2022 vam començar a treballar amb l’Àrea d’Eficiència, Qualitat i Medi Ambient del Grup Mediapro, grup líder en el sector audiovisual europeu. L’objectiu del projecte era dissenyar un pla d’acció climàtica de la producció de continguts audiovisuals de l’empresa a través del càlcul de la petjada de carboni de diferents tipus de producció. Aquesta és una primera fase del projecte que serveix per a orientar línies d’acció, fixar objectius de reducció i conèixer la contribució de les produccions a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En una segona fase, es pretén promoure la dinamització del sector, incloent-hi proveïdors, associacions i administració, i unir forces per a la reducció progressiva i contínua de l’impacte ambiental de la indústria audiovisual. Els canvis no venen sols, algú ha de liderar-los!