NOTÍCIA

La UE posa fi al greenwashing i a la informació enganyosa

El greenwashing té els dies comptats. El Parlament Europeu ha donat llum verda definitiva aquest mes de gener a una directiva per millorar l’etiquetatge dels productes i prohibir l’ús d’alegacions ambientals enganyoses. L’objectiu de la nova directiva és protegir els consumidors de les pràctiques comercials enganyoses i ajudar-los a triar millor les seves compres, per la qual cosa l’etiquetatge dels productes haurà de ser més clar i fiable, i es prohibirà l’ús d’expressions com «respectuós amb el medi ambient», «natural», «biodegradable», «climàticament neutre» o «eco» quan no es pugui demostrar. La nova directiva també regularà l’ús de les etiquetes de sostenibilitat, de manera que, en un futur, la Unió només permetrà etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials o establertes per les autoritats públiques. També prohibirà alegacions que un producte tingui un impacte «neutre», «reduït» o «positiu» en el medi ambient gràcies als sistemes de compensació d’emissions.

Per a Jordi Oliver, director executiu d’inèdit, «aquesta iniciativa legislativa reflecteix una consciència creixent que un consum responsable, una protecció ambiental i unes pràctiques comercials ètiques són cada vegada més necessàries, cosa que s’alinia amb l’objectiu més ampli de crear una economia més sostenible».

La durabilitat, en el punt de mira

Un altre objectiu important d’aquesta nova legislació és fer que productors i consumidors posin més el focus en la durabilitat dels béns. Per això, en el futur, la informació sobre la garantia haurà de ser més visible i es crearà una nova etiqueta harmonitzada per donar més visibilitat als productes amb un període de garantia ampliat. A més, les noves normes també prohibiran les alegacions infundades sobre la durabilitat –per exemple, dir que una rentadora durarà 5.000 cicles de rentat si no és cert en condicions normals–, les incitacions a substituir els consumibles abans del necessari estrictament –com sol passar amb la tinta d’impressora, per exemple– i presentar els productes com a reparables quan no ho són.

Quan entrarà en vigor?

La nova directiva ha de rebre l’aprovació final del Consell, i llavors es publicarà al Diari Oficial. Els Estats membres disposaran de vint-i-quatre mesos per incorporar-la al seu ordenament jurídic nacional.

La nova directiva està pensada perquè funcioni conjuntament amb la Directiva sobre alegacions ecològiques, que actualment està debatent-se en comissió parlamentària. La futura Directiva sobre alegacions ecològiques serà més específica i elaborarà amb més detall les condicions per fer alegacions ambientals.