INFORME
NOTÍCIA

Les empreses espanyoles volen reduir la seva petjada de carboni, però tenen poc interès a registrar-la

El 80% de les empreses espanyoles no registren la seva petjada de carboni en el registre estatal, i calculen la seva petjada de carboni sense registrar-la el 26%; el principal motiu per calcular-la és que les grans empreses ho demanden als seus proveïdors. Són algunes de les principals conclusions de l’informe La huella de carbono en las empresas españolas, una anàlisi sobre el grau d’implantació del càlcul i del registre de la petjada de carboni, els plans de reducció d’emissions i el desenvolupament de projectes de compensació de les emissions, que ha publicat la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE). Per a Jordi Oliver, director executiu d’inèdit, la falta d’interès en el registre pot explicar-se «pel desconeixement», però també perquè «per ara, és una informació voluntària i les empreses no veuen la necessitat de fer-la pública, sigui perquè les exposa massa públicament o bé perquè no treuen cap benefici de fer-ho». Aquest paradigma, però, «canviarà pròximament amb l’aprovació de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), que obligarà les empreses a presentar informació quantitativa i qualitativa sobre el seu acompliment ambiental», apunta Oliver.

Entre d’altres reptes que identifica l’informe hi ha la necessitat de disposar de dades de bona qualitat, ampliar el càlcul a les emissions indirectes de tota la cadena de valor en grans empreses o implementar estratègies d’economia circular per reduir les emissions. «Els resultats de l’informe estan molt alineats amb la missió d’inèdit de generar dades de bona qualitat sobre les emissions directes i indirectes de gasos d’efecte hivernacle que permetin fer un diagnòstic i identificar els punts crítics on focalitzar els esforços de reducció», explica Oliver. El director executiu d’inèdit també valora positivament que l’informe assenyala l’economia circular com «una via per reduir emissions mitjançant l’eficiència en l’ús i la substitució de les matèries primeres, la reducció dels residus i la potenciació d’estratègies com la reutilització i el reciclatge.»

L’informe també conclou que les empreses estan interessades a avançar en els seus plans de reducció de les emissions, fins i tot sense ni tan sols calcular ni registrar la seva petjada de carboni. Ara bé, aquest interès no es trasllada a l’oportunitat de presentar projectes de compensació de les emissions o d’accedir a projectes ja registrats per compensar la petjada de carboni. Quant a la compensació, Jordi Oliver recorda que «el que és fonamental és, primer, calcular les emissions; després, reduir-les, i, passat un procés d’anys centrats a reduir, compensar les emissions residuals».

L’informe es basa en una enquesta que han respost 826 empreses, de les quals 430 són PIMES i 157 microempreses de diversos sectors i comunitats autònomes.