NOTÍCIA

Línia d’ajuts d’ACCIÓ per identificar noves oportunitats de negoci basades en la servitització, la diversificació sectorial, els nous canals de distribució i el valor compartit

ACCIÓ obrirà aquest segon semestre una línia d’ajuts per identificar noves oportunitats de negoci ―activitats no habituals per a les empreses o per potenciar una activitat ja existent que puguin constituir una línia de negoci important en el futur― basades en els models de negoci de valor compartit, la servitització, la diversificació sectorial o nous canals de distribució. Els ajuts es divideixen en dues fases: la primera, per a projectes per definir l’estratègia empresarial; la segona, per implementar-la. inèdit, de la mà dels seus  assessors acreditats en estratègia per part d’ACCIÓ, ofereix a les empreses que hi estiguin interessades suport en la preparació de la proposta de projecte de la fase 1 i de la fase 2.

En el cas dels projectes per identificar noves oportunitats de negoci, la fase 1 consisteix a identificar una nova oportunitat de negoci (NON) i a dissenyar un pla de negoci per fer-la realitat. En aquesta fase es treballarien els estudis de mercat, els plans de viabilitat i els plans financers pertinents per materialitzar els nous models de negoci. En el cas dels projectes per a estratègies de valor compartit, la fase 1 consisteix a definir un pla de negoci de valor compartit i, potencialment, a acompanyar l’empresa en la seva avaluació amb l’eina BIA (B Impact Assessment) per aconseguir la certificació BCorp si l’empresa ho desitja. En aquesta fase, l’ajut serveix per finançar el servei de consultoria d’un assessor acreditat per ACCIÓ perquè creï el pla de negoci. Es finança el 75% de l’import sol·licitat amb un màxim de 30.000€ a fons perdut ―així, per exemple, per a un projecte de 40.000€ l’empresa assumeix 10.000€ i ACCIÓ en subvenciona 30.000€. El període d’execució d’aquests projectes és de dos anys.

La fase 2 dels ajuts és per a implementar les accions definides en el pla de negoci de la primera fase, i es destinen a subvencionar maquinària, equipament, despeses externes, de formació, de personal i d’auditoria, en diferents percentatges. L’import, de fins a 90.000€, varia segons el tipus de despesa i la mida de l’empresa, i el període d’execució del projecte és d’aproximadament dos anys i mig. En el cas que la fase 1 arribi a bon port, inèdit ofereix la seva expertesa per acompanyar les empreses per aconseguir els 90.000€ de la fase 2 en futures edicions.