INFORME

Més economia circular per a un consum sostenible a Europa

 

El consum poc sostenible és un dels principals causants del canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat i la contaminació. L’Agència Europa del Medi Ambient (AEMA) acaba de publicar dos informes que estudien l’evolució del consum a Europa i apunten algunes oportunitats perquè aquest sigui més circular i sostenible: «Pressions ambientals i climàtiques del consum domèstic a Europa» i «Condicions i vies per a un consum sostenible i circular a Europa». Segons l’AEMA, les tendències de consum actuals a Europa són insostenibles perquè «l’eficiència en la cadena de valor no és suficient per compensar l’increment del consum», i això fa que molts ecosistemes hagin superat la seva capacitat per regenerar-se. Per capgirar aquesta tendència i que el consum a Europa sigui sostenible cal «transformar profundament els patrons de consum» cap a un model circular.

L’AEMA ha radiografiat les tendències en el consum domèstic a Europa per al període 2000 – 2019 i els efectes d’aquest consum sobre el clima i el medi ambient en tota la cadena de valor ―això inclou l’extracció de recursos, la producció i el processat, el transport, el consum i la gestió dels residus. Les conclusions principals són que, entre els anys 2000 i 2019, el consum a les llars europees ha augmentat en un 26%, i que la majoria de les pressions ambientals provocades per aquest consum no han canviat de forma significativa. Així, mentre que s’han reduït les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants de l’aire, l’ús de recursos naturals s’ha incrementat o bé s’ha mantingut estable.

Un consum sostenible i circular

Per fer front a aquesta situació i reduir els impactes negatius del nostre consum, l’AEMA aposta pel consum de productes i serveis que requereixin menys materials i/o fonts renovables i recursos reciclats; per reduir el consum mitjançant productes amb una vida útil més llarga o models de servitització que redueixin la demanda de nous productes, i per escalar el disseny circular de productes de manera que en permeti una vida útil més llarga, unes reparacions més senzilles, la reutilització i el reciclatge. Dit d’una altra manera, l’Agència advoca per una economia més circular amb més reutilització, menys residus i més cura de la biodiversitat. Per assolir aquesta fita, conclou, calen «polítiques valentes, nous models de negoci i canvis en els patrons de consum».

Descarrega’t els informes: