INFORME

Mesurar per accelerar la transició de les empreses cap a l’economia circular

 

 

L’economia circular pot reduir fins a un 40% les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, però actualment només el 7,2% de l’economia global és circular. Tot i que les empreses són cada cop més conscients que és fonamental apostar-hi per a una transició cap a un món neutre en carboni, la circularitat fa front a un repte urgent: establir mètriques que permetin mesurar el seu avenç i l’impacte en la sostenibilitat d’una forma fiable i consistent. En aquesta fita, és de referència la tasca del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que ha definit els anomenats Indicadors de Transició Circular (en anglès, Circular Transition Indicators, CTI), i dels quals n’acaba de publicar la versió 4.0.

Aquesta nova edició dels Indicadors de Transició Circular proporciona un marc universal i consistent perquè avaluar com de circular és una empresa, identificar noves fites de millora i monitorar-ne el progrés. Així, els CTIs permeten quantificar i comunicar els beneficis climàtics i naturals de les iniciatives circulars, enfortir les capacitats de reporting, i orientar les empreses a l’hora d’incrementar la seva circularitat identificant accions pràctiques per optimitzar l’ús dels recursos, reduir els residus i maximitzar el potencial de circularitat.

El WBCSD és una comunitat global liderada pels directors generals de més de 200 empreses sostenibles capdavanteres al món ―entre les quals hi ha, per exemple, Apple, Acciona, Roche, Fujitsu o Iberdrola― que treballen col·lectivament per accelerar les transformacions dels sistema que permetin aconseguir un futur neutre en carboni, positiu per a la natura i més equitatiu.