NOTÍCIA

Només en els darrers sis anys hem consumit el 28% dels materials consumits des del 1900

L’economia circular és més popular que mai ―els debats, les converses i els articles que en parlen s’han triplicat des en els darrers cinc anys―, però, paradoxalment, la circularitat global va cap a caiguda. Des del 1900 s’han consumit una mica més de 2.000 gigatones de materials, 500 de les quals en els darrers anys; això equival al 28% de tots els materials consumits des d’inicis del segle XX. A més, la gran majoria dels materials que s’utilitzen són verges. Són algunes de les conclusions del Circularity Gap Report 2024, un informe anual que avalua la circularitat global i identifica les palanques clau per accelerar l’economia circular en els àmbits de les polítiques, les finances i el treball. El publica la Circle Economy Fundation amb la col·laboració de Deloitte, i va presentar-se el 24 de gener.

Aquestes conclusions reflecteixen, segons l’informe, «la freda i dura realitat: tot i que l’economia circular ha assolit l’estatus de megatendència, els discursos i els objectius idealistes no s’han traduït, per ara, en accions aterrades amb impactes mesurables». Per això, alerta que és necessari emprendre accions urgents cap a l’economia circular si no volem fracassar a l’hora d’assolir objectius socials i ambientals, des de la reducció de les emissions fins a l’increment en l’ús dels materials secundaris.

Per als autors, per portar la teoria a la pràctica i escalar una economia que satisfaci les necessitats de les persones dins dels límits del planeta, cal, per una banda, «desmantellar processos nocius i molt arrelats», i alinear elements com les polítiques i un marc legal que incentivin les pràctiques sostenibles i circulars i penalitzin les que no ho siguin. Per una altra, ajustar les polítiques de fiscalitat i afavorir unes inversions públiques perquè les solucions circulars substitueixin les lineals. Finalment, posar els recursos perquè les persones tinguin uns coneixements que donin resposta a la demanda de llocs de treball circulars, des de tècnics en energies renovables fins a especialistes en reparacions.

Propostes en funció de la riquesa del país

Mai fins ara ha estat tan necessària l’economia circular. Mentre que el consum de materials ha estat fonamental per incrementar el nivell de vida en el darrer segle, l’informe apunta hem assolit un punt inèdit en la història en què «el consum continu i accelerat d’aquests materials en països rics ja no garanteix una millora en el benestar de les persones». Per això, el Circularity Gap Report 2024 conclou que, per assolir un benestar global dins dels límits planetaris, cal prioritzar un desenvolupament basat en l’economia circular en els països amb pocs recursos, promoure els processos industrials en els països de renda mitjana, i canviar els patrons de consum en els països rics.

En concret, els països rics, tot i acollir el 17% de la població global, consumeixen una quarta part de tots els materials verges i són els principals consumidors de metalls i combustibles fòssils per càpita. Així, fan front al repte de «reduir radicalment el seu consum de materials i mantenir el seu benestar». Com a propostes per aconseguir-ho, suggereix que posin el focus en la construcció i la manufactura. Per exemple, incentivant la reforma i la reutilització dels edificis, així com dels seus components i materials; desenvolupant certificacions i garanties per a materials de construcció secundaris, establint estàndards per a la durabilitat dels productes i enfortint la normativa del dret a la reparació.

Pel que fa als països de renda mitjana, en què s’inclouen la Xina, Mèxic, Vietnam o Egipte, l’informe assenyala que haurien de millorar la qualitat de vida dels seus habitants però d’una manera molt més sensible als límits planetaris, per la qual cosa «cal que estabilitzin el seu consum de materials». Proposa dirigir les accions a fomentar l’agricultura i la producció circulars, i com a exemples suggereix imposar prohibicions i límits sobre la contaminació, que tota nova producció incorpori una quantitat mínima de materials reciclats, i que es destinin fons a l’agricultura regenerativa.

Per acabar, els països amb ingressos baixos normalment tenen dificultats per satisfer necessitats bàsiques de salut i educació, i per això el Circularity Gap Report 2024 estableix com a prioritat millorar la seva qualitat de vida, un fet que implicarà incrementar el seu consum de materials per satisfer les necessitats de la població. Com a propostes, hi ha les de prioritzar el desenvolupament sostenible mitjançant polítiques circulars en els àmbits de la construcció i l’agricultura.

L’informe també suggereix mesures econòmiques per desbloquejar finançament per a la construcció i la producció circulars en països rics; en les economies emergents, desviar les subvencions de les pràctiques contaminants cap a l’agricultura regenerativa i a una producció més neta; i en els països amb baixos ingressos destinar els fons de desenvolupament a l’agricultura regenerativa i la planificació urbana intel·ligent.