Packimpact, l’eina de quantificació ambiental del sector del packaging

El sector del packaging té un paper fonamental en l’economia global; en concret, en la protecció, la presentació i la distribució dels productes. També és un sector que afronta el gran repte de reduir els seus impactes ambientals, motivat pel context d’emergència climàtica, la necessitat de fer una transició cap a una economia més verda i per les demandes d’uns consumidors cada cop més conscienciats ambientalment. És amb l’objectiu d’ajudar els fabricants d’envasos i embalatges en aquest camí que acaba de llançar-se Packimpact (www.packimpact.net), un software en línia que permet a les empreses quantificar els impactes ambientals dels seus envasos de forma senzilla, rigorosa, adaptada al sector, i a un preu assequible. L’eina ha estat desenvolupada pel Packaging Cluster, i inèdit n’ha executat la part tècnica. També hi han participat l’estudi de disseny Lúcid i les empreses Font Packaging Group, Alzamora Group, Rieusset, Enplater Group, Virospack, NGP Projects Packaging i Glovo.

Packimpact permet calcular la petjada de carboni, la petjada hídrica i altres indicadors ambientals dels productes, considerant totes les etapes del cicle de vida: els materials, la fabricació, el transport, l’ús i el final de la vida útil. Fins ara, els càlculs de cicle de vida dels productes es feien mitjançant eines comercials d’anàlisi ambiental molt generalistes, que requerien personal especialitat i una gran inversió de temps i diners, la qual cosa normalment implicava externalitzar aquest servei. La nova eina vol facilitar que la tasca puguin assumir-la les pròpies empreses, i està ajustada a la realitat de diferents tipologies d’envasat ―envasos flexibles, rígids, de cartró, etc.―, per la qual cosa conté informació específica dels materials i processos necessaris per fabricar i/o comercialitzar cada tipologia de producte, així com de la recuperació i el reciclatge.

L’eina mostra resultats, comparatives del comportament ambiental de diferents envasos i embalatges ―una informació molt útil a l’hora de prendre decisions en ecodisseny―, i permet exportar aquesta informació en format Excel i .PDF i compartir-la tant internament com amb els clients.

El projecte ha estat finançat per la línia d’Iniciatives de Reforç a la Competitivitat de les Empreses d’ACCIÓ, i té la voluntat de transferir el coneixement de l’anàlisi ambiental del cicle de vida i de les petjades ambientals al teixit empresarial del packaging català per, d’aquesta manera, capacitar-lo i evitar-los el cost d’haver de diagnosticar els seus envasos i embalatges mitjançant estudis puntuals.