NOTÍCIA

Producció de tanins a partir de subproductes d’escorça de pi blanc local