NOTÍCIA

S’aprova el full de ruta de l’economia circular a Catalunya, i ara què?

El Govern ha aprovat aquest mes de gener el Full de ruta de l’economia circular a Catalunya (FRECC) 2030, que té l’objectiu d’accelerar la transició del país cap a una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i actuï com a palanca cap a aquesta transformació en un marc de col·laboracions entre actors clau. Per fer-ho, defineix la missió, la visió, els objectius estratègics i els objectius operatius cap a una Catalunya més circular en un horitzó temporal que abasta fins al 2030. Aquests objectius són desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d’emissions; accelerar la transformació social, cultural i laboral vers la circularitat; assegurar la transició efectiva cap a un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat, i facilitar la creació d’un marc favorable per a l’economia circular. Inèdit n’ha estat l’equip redactor, juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i diverses direccions generals del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC).

En un context global en què alguns recursos materials seran cada cop més escassos i estratègics per mantenir l’activitat econòmica de molts sectors, «és recomanable que els països i els governs es dotin d’una estratègia de circularitat», opina Jordi Oliver, director executiu d’inèdit. Un cop definits el full de ruta, les prioritats i les accions, el següent pas, segons Oliver, «correspon als agents privats, que hauran de construir les seves estratègies i alinear-se amb els objectius de país, per la qual cosa les associacions empresarials i els clústers tindran un rol fonamental com a acompanyants d’aquesta transformació i com a facilitadors de la cooperació entre els agents».

El full de ruta es desenvoluparà mitjançant dos plans d’acció, un per al 2024-2026 i un altre per al 2027-2029. Per ara, el Govern ha aprovat el primer dels plans, que es materialitzarà en quinze línies d’actuació i vuitanta accions que contribuiran a assolir els objectius estratègics i operatius definits en el document.