NOTÍCIA

Un nou projecte per perfeccionar Packimpact, l’eina de quantificació ambiental per al sector dels envasos i embalatges

El sector del packaging fa front al gran repte de reduir els seus impactes ambientals, i per això demanda, cada cop més, eines innovadores per mesurar-lo. És en aquest context que, fruit d’un projecte liderat pel Packaging Cluster i amb la participació d’inèdit, el 2023 va néixer Packimpact, una plataforma en línia que permet a les pimes del sector dels envasos i els embalatges calcular la petjada del carboni, la petjada hídrica i altres indicadors de forma senzilla i rigorosa. A diferència d’altres eines genèriques, Packimpact s’adreça específicament al sector del packaging perquè ofereix informació precisa i rellevant adaptada a les particularitats de la indústria. A més, pot integrar-se fàcilment en els processos interns de les empreses, la qual cosa els permet prendre decisions informades sense requerir personal especialitzat en sostenibilitat. Ara, amb el projecte Packimpact 2.0, l’eina anirà més enllà. Gràcies a la participació de dues empreses del sector dels envasos flexibles s’ampliarà la matriu de dades sobre reciclabilitat dels envasos; esdevindrà, així, més completa i adaptada a les necessitats del sector.

Packimpact 2.0 el lidera el Packaging Cluster, i inèdit hi participa desenvolupant-ne la part tècnica. Els altres participants són AIMPLAS – Institut Tecnològic del Plàstic, que farà proves de reciclabilitat dels envasos i aportarà dades per millorar l’eina; COMEXI, empresa que ofereix solucions per al sector de l’embalatge flexible i que, en el marc del projecte, alimentarà la base de dades de l’eina amb dades de fabricació de la seva maquinària; i IFLEX, fabricant d’embalatges flexibles, que participarà en l’extracció de dades i que realitzarà les proves de reciclatge mecànic en els seus productes.

Una eina fonamental per al sector del packaging

Packimpact considera totes les etapes del cicle de vida dels productes: els materials, la fabricació, el transport, l’ús i el final de la vida útil. Conté informació específica dels materials i processos necessaris per fabricar i/o comercialitzar cada tipologia de producte, així com de la recuperació i el reciclatge. Es basa en dades reals i locals extretes d’empreses del sector a Espanya, i ofereix una autodeclaració ambiental de productes, de manera que les empreses poden comunicar-ne quantitativament la sostenibilitat.

L’eina mostra resultats, comparatives del comportament ambiental de diferents envasos i embalatges ―una informació molt útil a l’hora de prendre decisions en ecodisseny―, i permet exportar aquesta informació en format Excel i .PDF i compartir-la tant internament com amb els clients.

Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la convocatòria 2023 de les AEI del 2023 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.