INFORME

Accelerar el canvi cap a una economia més circular a Europa és urgent

Europa, amb una taxa de circularitat de l’11,2% l’any 2022, encara és molt lluny d’assolir la fita de duplicar la seva taxa de circularitat el 2030. El vell continent encara opera seguint un model predominantment lineal, en què els productes tenen una vida útil relativament curta i els models de negoci pivoten sobretot al voltant de la producció massiva, sovint sacrificant la qualitat dels productes, que es fan malbé aviat. A això s’hi afegeix la forta dependència dels recursos naturals per obtenir matèries primeres, aliments i combustibles, i els impactes ambientals que hi estan associats. Davant d’aquesta situació, és urgent accelerar el canvi cap a una economia més circular. Són la conclusió i algunes de les reflexions que recull l’informe Accelerating the circular economy in Europe. State and Outlook 2024, que ha publicat recentment l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA), i que radiografia l’estat de la transició d’Europa cap a una economia circular.

L’informe Accelerating the circular economy in Europe. State and Outlook 2024, radiografia l’estat de la transició d’Europa cap a una economia circular

Segons l’informe, la gestió de residus és, sense cap mena de dubte, l’aspecte de l’economia circular més madur a Europa perquè ha estat l’objecte de polítiques ambientals de forma sostinguda al llarg dels anys. Si bé la generació de residus s’ha anat desvinculant lleugerament del creixement econòmic, les taxes de reciclatge s’han anat estancant al cap del temps i que es produeixi una reducció significativa en la generació de residus d’aquí al 2030 és molt poc probable. Per això, tenint en compte l’impacte de l’extracció i del processat de materials, segons l’AEMA cal que sigui prioritari reduir l’ús de recursos i avançar cap a una economia menys intensiva en l’ús de materials.

Una manera d’aconseguir-ho és que el reciclatge sigui de més qualitat: «La gestió de residus hauria de posar l’accent a obtenir materials reciclats d’alta qualitat que puguin competir al mercat amb la matèria primera verge.» També, allargant la vida útil dels productes existents, així com impulsant canvis en el consum i el comportament dels usuaris. Això darrer passa per afavorir productes amb menys impactes ambientals i canviar els actuals models de negoci per models basats en la reutilització, la compartició i a oferir productes com a servei. Per fer-ho, serà necessari plantejar canvis legislatius que motivin canvis en el comportament dels usuaris i els hàbits de compra, molt influïts pel màrqueting.

Tot plegat, defensa l’informe, requerirà «un marc de governança global robust sobre l’ús dels recursos i l’economia circular» perquè «Europa, per si sola, no pot frenar l’ús insostenible de recursos a escala planetària».