NOTÍCIA

Esdevenim el departament de sostenibilitat externalitzat de PIMES industrials

Les petites i mitjanes empreses (PIMES) tenen un paper cabdal en l’economia i en el desenvolupament sostenible de molts territoris i sectors. Sovint, però, la manca de recursos fa que les PIMES es trobin amb dificultats a l’hora de fer front als reptes ambientals que se’ls presenten en el camí cap al creixement i la competitivitat.

En aquesta publicació us presentem un exemple de PIME industrial amb qui ja fa temps que treballem en diferents projectes des d’un enfocament transversal. L’objectiu és implementar un procés d’assessorament continu i personalitzat per poder ajudar les empreses a incorporar la circularitat i la descarbonització a les seves estratègies, i les mètriques ambientals i l’ecodisseny als seus productes i serveis, fent que la sostenibilitat es converteixi en un eix central del seu negoci.

Integrar els aspectes ambientals a l’estratègia d’una empresa és un procés llarg i que requereix un bon coneixement del context on es desenvolupa el negoci. Per això des d’inèdit, creiem que el més òptim és anar fent passos progressius que permetin assolir els objectius i assimilar els canvis.

Entre moltes altres PIMES, Arpe ha confiat en inèdit per acompanyar-los al llarg dels anys en els seus projectes de sostenibilitat. Aquest compromís allargat en el temps ha permès que el nostre equip conegui bé la trajectòria, les necessitats i els objectius de l’empresa i, per tant, que el punt de partida mai sigui el zero.

La nostra experiència amb Arpe

Consulta les dades de l’anàlisi de cicle de vida de les tovalloles d’Arpe