NOTÍCIA

Una ponència sobre la circularitat del territori a Catalunya obrirà el festival xilè CircularFest

La ciència, la tecnologia, el coneixement i la innovació són fonamentals per impulsar el desenvolupament sostenible i, en això, l’economia circular no n’és l’excepció. Amb l’objectiu de promoure-la, el centre tecnològic xilè CircularTec organitza el CircularFest Copiapó, un festival dedicat a la ciència i al coneixement al voltant de l’economia circular en què s’intercanviaran experiències i es debatrà sobre els reptes i els rols dels actors nacionals i internacionals en la generació de coneixement per a la circularitat. El director executiu d’inèdit, Jordi Oliver, hi oferirà la ponència inaugural, que ha titulat «Escaneando la circularidad del territorio, una visión des de Catalunya», el 5 d’octubre a la Universitat d’Atacama, i en què parlarà dels aprenentatges que l’equip d’inèdit ha generat els darrers anys treballant en projectes de diagnosi i impuls de l’economia circular a escala territorial.

Tal com explica el propi Oliver, «A diferència dels projectes en empresa, on el focus està en un producte, procés o cadena de valor, quan s’estudia la circularitat d’un territori es detecten oportunitats en la manera com els agents allà presents fan ús dels recursos, i s’identifiquen sinergies i potencials projectes col·laboratius que solen quedar fora de l’abast quan l’escala de treball és més petita o centrada en un repte més específic». 

El mes de juliol, inèdit va esdevenir soci estratègic internacional de CircularTec, una corporació sense ànim de lucre que impulsa la recerca, el desenvolupament i la innovació col·laborativa en base al model d’economia circular per generar valor econòmic, social i ambiental a la macrozona nord de Xile. Un dels compromisos per part d’inèdit és oferir suport en els projectes de CircularTec que fomentin la sostenibilitat, l’economia circular, la gestió sostenible dels recursos i la mitigació al canvi climàtic.