NOTÍCIA

La Comissió d’Igualtat d’inèdit imparteix una formació a l’equip

Més enllà de la nostra activitat, a inèdit volem consolidar la cultura del sentir, pensar i actuar a través d’unes relacions i conductes basades en el fer i no en el ser. El nostre compromís és mantenir un ambient de treball lliure de discriminacions i d’assetjaments per garantir que l’espai laboral és segur i còmode, i on tothom es pot desenvolupar plenament.

Amb aquesta voluntat, les persones de la Comissió d’Igualtat d’inèdit han impartit un taller intern per formar i reflexionar sobre la política de tolerància zero amb l’assetjament sexual, per raó de sexe i per LGTBI+ fòbia i per donar a conèixer els recursos d’inèdit per prevenir i abordar possibles casos. La formació és una eina clau per a la detecció de casos de discriminació i assetjament.

A continuació, compartim els compromisos d’inèdit:

Aquests compromisos s’especifiquen en el protocol on es recullen les accions per prevenir, detectar i abordar situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per LGTBIQ+ fòbia, tal com obliga la Llei d’Igualtat 3/2007.

Al llarg de l’any, la Comissió organitzarà diferents activitats en matèria d’igualtat on l’equip podrà participar de manera voluntària.