NOTÍCIA

La Comissió d’Igualtat d’inèdit imparteix una formació a l’equip