INFORME

La guia local d’economia circular en el sector del moble

La guia sectorial d’economia circular en el sector del moble és un dels resultats del projecte «Moble Circular», impulsat per AMBIT – living spaces clúster i AMIC, que pretén acompanyar les empreses del moble, especialment fabricants de mobiliari, en la identificació de reptes i oportunitats que genera l’economia circular.

Què conté la guia?

Des d’inèdit hem participat en l’execució tècnica de la guia i en les diferents activitats realitzades durant el projecte (estudi de tendències de mercat, tallers virtuals i presencials, entrevistes, identificació de les mancances d’estratègies en curs…) i l’Agència de Residus de Catalunya ha subvencionat el projecte.