NOTÍCIA

La importància de divulgar el que fem

Transmetre i comunicar el que coneixem és fonamental per a incentivar la sensibilització de la societat cap a la presa de decisions cap a un objectiu global. A inèdit participem sovint en accions de divulgació per a fer accessible els coneixements científics i tècnics del nostre equip a empreses, universitats i institucions.

Quin sentit tindria quedar-nos per a nosaltres els avanços que fem en cada un dels projectes? Cap. La gràcia és compartir-ho, és mostrar el què, el perquè i el com. Explicar tot el context d’una petjada de carboni d’organització o d’una estratègia de sostenibilitat és bàsic per a què cada empresa i persona se senti part del canvi. Parlem amb transparència, amb humilitat i amb coneixement de causa. Fem tot el que fem perquè així ho creiem. I si a més tenim l’oportunitat d’emocionar en la ràdio, la tele, el diari o a través d’una ponència, un taller o una taula rodona, allà estem.

Per a nosaltres, la divulgació pot:

Durant els primers mesos de 2023 hem compartit coneixement:

A la Universitat de Lleida, en el marc del Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària. En Carles Gasol va impartir una classe sobre anàlisi de cicle de vida i petjada de carboni.

Al Consell Aragonès de Cambres. L’Adriana Sanz va parlar sobre els reptes i oportunitats què planteja la Simbiosi Industrial a l’Aragó.

A Mallorca en el marc d’un projecte amb Segittur i Hidria. La Palina Lokazyuk va dinamitzar el taller sobre la transició cap a un sistema turístic circular.

A Ecoembes. La Júlia Gasol va realitzar una classe magistral per a abordar l’anàlisi de cicle de vida, la petjada de carboni, l’ecodisseny i l’ecoetiquetatge.

A l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). En Jordi Oliver va fer una ponència sobre l’impacte ambiental de les empreses.