ARTICLE

L’ecodisseny, clau per complir amb la normativa sobre plàstic reciclat en contacte amb aliments

Perquè el plàstic reciclat pugui formar part de nous envasos alimentaris, s’ha de garantir que els processos de reciclatge aplicats siguin segurs i que no es transfereixin als aliments substàncies que puguin afectar la salut humana i la qualitat d’aquests aliments. A la Unió Europea, és un requisit indispensable complir amb el Reglament (UE) 2022/1616 de la Comissió, de 15 de setembre de 2022, relatiu als materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb aliments perquè les matèries primeres secundàries plàstiques puguin integrar-se a l’economia i formar part de materials i objectes que hagin d’estar en contacte amb aliments, com envasos. En un article publicat al número de març/abril de el número de març/abril de RETEMA. Revista Técnica de Medio Ambiente, Aloia López, advocada de Terraqui, i Sofía Garín, responsable de projectes d’inèdit, analitzen els reptes de la implementació d’aquest reglament per a les autoritats encarregades de vetllar pel seu compliment i per a les empreses afectades, i apunten per què l’ecodisseny pot ser part de la resposta.

L’article resumeix algunes de les principals novetats del Reglament 2022/1616, com ara que afecta etapes anteriors i posteriors al procés de descontaminació del plàstic, per la qual cosa inclou requisits específics per als gestors de residus dedicats a la recollida i pretractament de residus plàstics, els transformadors de plàstic reciclat, els explotadors d’empreses alimentàries i per als minoristes de materials i objectes de plàstic reciclat que encara no estiguin en contacte amb aliments. Segons les autores de l’article, «el Reglament 2022/1616, a causa del seu elevat contingut tècnic, és una norma de gran complexitat interpretativa», pel que està previst que la Comissió Europea aprovi algunes orientacions quan es puguin avaluar les primeres experiències amb l’aplicació del Reglament.

L’ecodisseny en facilitarà l’aplicació

Per a López i Garín, l’ecodisseny és «clau» per complir amb el Reglament i per facilitar-ne la implementació i, amb això, assegurar la reciclabilitat dels envasos i aconseguir els objectius de recuperació de plàstic reciclat. En primer lloc, l’elecció de materials és fonamental per garantir la reciclabilitat dels envasos. A més, pensar en el disseny de partida pot ajudar a trobar un procés de reciclatge fàcil de portar a la pràctica i sense necessitat d’iniciar-se en el desenvolupament d’una tecnologia innovadora. Per això, és necessari implementar solucions com envasos monomaterials i eliminar tintes i adhesius. «D’aquesta manera, garantirem la circularitat del material i, a més, simplificarem els processos de recuperació, tant a nivell tecnològic com a nivell administratiu en funció del nou reglament», assenyalen les autores.

Com a reflexió general, l’article conclou que «és remarcable que la normativa cada cop està més alineada amb la visió de l’ecodisseny, que marca el cicle de vida complet com a pilar fonamental per garantir la sostenibilitat i circularitat dels productes i, en aquest cas, dels envasos».