ARTICLE

Petjada hídrica i petjada d’aigua, què són i en què es diferencien?

Petjada hídrica i petjada d’aigua, dues metodologies diferents per quantificar l’ús de l’aigua que aporten informació molt valuosa per fer-ne un ús racional. Entre els serveis que ofereix inèdit, hi ha el de quantificar-les. Amb l’avinentesa de la proximitat del Dia Mundial de l’Aigua (22 de març), aprofitem per explicar què calcula cadascuna i en què es diferencien.

La petjada hídrica

La petjada hídrica és un indicador que ens ajuda a entendre com la nostra tria a l’hora de consumir o produir afecta els recursos naturals. Ens informa de quanta aigua cal per dur a terme activitats com produir els aliments que consumim cada dia o la roba amb què ens vestim, i per indicar la pressió que exercim sobre els recursos naturals d’aigua dolça. Pot calcular-se per a un individu, un procés, la cadena de valor d’un producte o per a una empresa, una conca fluvial o un país. El concepte de petjada hídrica va néixer el 2002 de la mà d’Arjen Y. Hoekstra, un professor de la Universitat de Twente, als Països Baixos, i fundador, el 2008, de la Water Footprint Network.

Aquest indicador proporciona una informació molt potent a les empreses per entendre els riscos del negoci en relació amb l’aigua, als governs per entendre el paper de l’aigua en l’economia i la dependència d’aquest recurs, i als consumidors per saber quanta aigua hi ha rere els productes que utilitzen. A més, és un punt de partida per impulsar accions estratègiques cap a un ús sostenible, eficient i equitatiu de l’aigua.

Segons l’enfocament de la Water Footprint Network, la petjada hídrica por dividir-se en tres tipus d’indicadors: la petjada hídrica verda, que és l’aigua de les precipitacions que s’emmagatzema a les arrels, que incorporen les plantes i que s’evapotranspira; petjada hídrica blava, relacionada amb el consum d’aigua dolça, i petjada hídrica grisa, que és la quantitat d’aigua dolça necessària per diluir la contaminació i complir amb els estàndards específics de qualitat de l’aigua.

La petjada hídrica reflecteix l’impacte dels humans sobre els recursos globals d’aigua dolça i proporciona una base de coneixement per formular estratègies per minimitzar-lo.

La petjada d’aigua

La petjada d’aigua és un indicador global del consum i dels canvis en la qualitat dels recursos d’aigua per produir bens i serveis de forma indirecta per part del consumidor, el productor i el comercialitzador. Segueix la norma ISO 14046 i es basa en l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV). A diferència de la petjada hídrica, no comptabilitza només el volum d’aigua consumit, sinó que avalua els possibles impactes ambientals vinculats a aquest consum d’aigua a través de diversos indicadors.

En què es diferencien la petjada hídrica i la petjada d’aigua?

Mentre que la petjada hídrica té un enfocament volumètric, la petjada d’aigua té un enfocament d’impacte ambiental. La primera està molt establerta i, en ser molt fàcil d’interpretar, ha servit des de sempre per conscienciar sobre l’ús real del recurs que hi ha darrere d’un producte. La petjada d’aigua, en canvi, avalua els impactes en una regió provocats per l’ús i la degradació de l’aigua. S’avaluen, així, els impactes sobre el medi ambient, la salut humana, i sobre l’aigua consumida i els canvis en la seva qualitat relacionats amb un producte, procés o organització. És una anàlisi més exhaustiva i complexa, i requereix estar familiaritzat amb la metodologia de l’ACV per interpretar-ne els resultats.

Es tracta de dues eines compatibles. L’anàlisi de la petjada hídrica pot servir per conscienciar i també com a eina d’avaluació i gestió regional de l’aigua; en canvi, la petjada d’aigua segons la ISO 14046 és més útil per a estudis de sostenibilitat ambiental d’un producte o organització.