NOTÍCIA

Una nova calculadora per conèixer l’estalvi d’emissions assolit gràcies a la prevenció de residus en ciutats

Esdevenir una ciutat residu zero és un procés llarg que requereix «un treball continuat, temps, diners i esforç», segons la xarxa europea Zero Waste Europe (ZWE). També requereix dades: per saber si les accions que es duen a terme són realment sostenibles i, així, poder prendre decisions informades; i per calcular la reducció d’emissions associada a la prevenció de residus i com aquesta es tradueix en uns ingressos econòmics que permetrien finançar noves polítiques de prevenció. Fer aquests càlculs, però, és un repte. I és per donar-hi resposta que el 2021, ZWE va fer equip amb inèdit per desenvolupar una eina de càlcul de les emissions de diòxid de carboni capaç de calcular tant l’estalvi en les emissions de separar i reciclar millor els residus, com de les activitats de prevenció i reutilització. L’eina s’ha testejat en diverses ciutats europees, inclosa Barcelona, i va presentar-se el 18 d’abril, a Girona, dins del congrés Waste in Progress.

L’eina segueix les pautes de l’International Panel on Climate Change (IPCC) permet comparar les emissions generades per la gestió de residus de qualsevol municipi europeu amb les emissions que estalviaria si implementés una estratègia de residu zero. Com a singularitat, s’enfoca cap a la prevenció dels residus, la reutilització, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i l’eliminació, i, per tant, va més enllà del simple càlcul de la gestió de residus. És la primera eina que ofereix un enfocament de cicle de vida holístic per calcular els beneficis de les estratègies i els escenaris de residu zero actuals i futurs. La podeu consultar i utilitzar al web de la Mission Zero Academy (MiZa), una spin-off de ZWE.

Per a Joan Marc Simon, director fundador de ZWE, aquesta calculadora de carboni té en compte «un aspecte crucial que s’ha ignorat fins ara: la prevenció de residus vista des de la perspectiva de les emissions de carboni». Per a ell, «si ens volem prendre la crisi climàtica seriosament, cal prioritzar la prevenció i la reutilització» i, per això, «és urgent entrellaçar les polítiques climàtiques amb les estratègies de residu zero per establir les bases per a un futur més sostenible».